Bezdomovci a nepořádek

Ve spodní, severní části Krejcárku, neustále bojujeme s nepořádkem, odpadky a černými skládkami.

Dokonce se tam objevil „tábor“, ve kterém přebývají lidé bez domova.

Jednáme s Úřadem MČ Praha 3 o odstranění černých skládek.

Bezdomovci Krejcárek 7.10.2016

 

Bezdomovci Krejcárek 2.3.2017

Zastupitelstvo 20.6.2017

Na zasedání zastupitelstva dne 20.6.2017 jsme oznámili naše rozhodnutí vypovědět smlouvu, kterou máme s MČ Praha 3 podepsanou a na základě které je umožněn přístup na naše pozemky. Proto od 1. ledna 2018 bude vstup na naše pozemky Krejcárek zakázán.

Ostatní smlouvy na další naše pozemky na Praze 3 zatím zůstávají v platnosti.

Zastupitelé naší městské části podlehli tlaku veřejnosti živenému nepravdivými informacemi, spekulacemi a hysterií a přijali usnesení, které, dle našeho názoru, poškozuje nás, jako spoluvlastníky pozemků Krejcárek.

 

 

Nepravdivé fámy

V souvislosti se zveřejněním pracovní verze Metropolitního plánu (jedná se pouze o pracovní verzi, konečná verze, ke které se teprve budou moci podávat připomínky, nebude známá minimálně ještě půl roku) se objevily fámy o záměru výstavby pětipatrových domů na našich pozemcích a o zrušení přilehlého dětského hřiště. V souvislosti s těmito nepravdivými informacemi dokonce vznikla petice, která požaduje po Zastupitelstvu MČ Praha 3 přijetí stanovisko o nezastavitelnosti celého území „jakoukoliv výstavbou“, což by znamenalo zásadní omezení našich vlastnických práv. Při sbírání podpisů pod tuto petici, která je vystavěna na nepravdivých informacích, jsou tyto fámy dále šířeny.

K celé této kauze se připojila politická koalice Žižkov (nejen) sobě (tvořená převážně členy Strany zelených), která se na svých internetových stránkách „Žižkov nezastavíš“ snaží vyvolat závist, či dokonce nenávist vůči spoluvlastníkům pozemku tím, že za „riziko“ tohoto (podotýkáme že neexistujícího) záměru označuje „násobné zhodnocení vlastnictví“. Skutečnost, že pozemky byly za komunistického režimu znárodněny jako zcela zastavěné a v restitucích byly vydány jako zeleň, Ž(n)S zcela ignoruje stejně tak jako perzekuci členů rodiny komunistickým režimem.

Jako spoluvlastníci pozemků Krejcárek se od těchto lží distancujeme. Přestože jsme dvakrát nabídli autorům petice schůzku, byli jsme odmítnuti s tím, že pro ně „nejsme partnery pro jednání“. I přesto nabízíme každému, kdo by měl zájem, schůzku s vyjasněním všech skutečností.