Zastupitelstvo 20.6.2017

Na zasedání zastupitelstva dne 20.6.2017 jsme oznámili naše rozhodnutí vypovědět smlouvu, kterou máme s MČ Praha 3 podepsanou a na základě které je umožněn přístup na naše pozemky. Proto od 1. ledna 2018 bude vstup na naše pozemky Krejcárek zakázán.

Ostatní smlouvy na další naše pozemky na Praze 3 zatím zůstávají v platnosti.

Zastupitelé naší městské části podlehli tlaku veřejnosti živenému nepravdivými informacemi, spekulacemi a hysterií a přijali usnesení, které, dle našeho názoru, poškozuje nás, jako spoluvlastníky pozemků Krejcárek.