Poškozování cedulek

Neznámými vandaly dochází k poškozování cedulek, které upozorňují občany na zákaz vstupu na soukromé pozemky.
I přes případné poškození, otočení nebo krádež těchto cedulek se skutečný stav, kdy je zakázán přístup na soukromé pozemky Krejcárek, nemění.
O jakékoliv změně budeme informovat na těchto našich stránkách.
Spoluvlastníci pozemků Krejcárek.

Posprejovaná cedulka upozorňující na zákaz vstupu na soukromý pozemek
Otočená cedulka upozorňující na zákaz vstupu

Zákaz vstupu na soukromé pozemky Krejcárek

Upozorňujeme všechny občany, že v současnosti je zakázán vstup na soukromé pozemky Krejcárek.

Porušení tohoto zákazu bude spoluvlastníky pozemku považováno za neoprávněný zásah do vlastnického práva se všemi důsledky.

Soukromý pozemek, vstup zakázán

Zrušení nepovolené cyklostezky

Bez našeho souhlasu a i bez našeho vědomí Magistrát hl. m. Prahy vede po našich pozemcích cyklostezky.

Vzhledem k absolutnímu neřešení tohoto stavu ze strany magistrátu, kdy není jasné, kdo bude provádět údržbu, opravy, či kdo ponese odpovědnost za bezpečnost, jsme nuceni s okamžitou platností zrušit vedení těchto cyklostezek po našich pozemcích a zakázat vjezd všech vozidel, a tudíž i cyklistům, na naše pozemky.

Po vyjasnění všech sporných otázek, především právní odpovědnosti za případné úrazy,  jsme připraveni o obnovení cyklostezek na našich pozemcích jednat.

Krejcárek – Zákaz vjezdu

Vyčištění Krejcárku

Děkujeme Odboru ochrany životního prostředí Úřadu MČ Praha 3 za zajištění odstranění veškerého odpadu a „vystěhování“ bezdomovců.

Bez asistence Městské policie Praha 3 a bez pomoci Čisté trojky by se to nepodařilo. I jim patří náš dík.

Z Krejcárku byly odvezeny dva velké kontejnery plné odpadu.

Bohužel magistrát na svých pozemcích skládky odpadu neřeší, proto se dá očekávat, že skládky na sousedních pozemcích se budou rozrůstat.

Vyklízení Krejcárku
Kontejner
Nepořádek na sousedním pozemku

 

Spadlé a suché stromy

Staráme se nejen o zeleň na našich pozemcích, ale není nám lhostejný ani stav pozemků sousedních, které patří Magistrátu Hl. m. Prahy.

V dolní, severní části Krejcárku, spadla na začátku května obrovská vrba z vedlejšího pozemku. Její odstranění jsme ihned iniciovali.

V současnosti také řešíme odstranění suchých stromů na hranici Krejcárku s magistrátním pozemkem, který spravuje firma Lesy hl. m. Prahy.

Spadlá vrba
Suchý strom na vedlejším pozemku

Vrak automobilu

2.5. 2017 jsme zjistili, že někdo odstavil na náš pozemek vrak automobilu Ford. Ihned jsme začali jednat s Policií ČR i s Městskou policií na odstranění tohoto vraku. Bohužel je celý proces zdlouhavý, proto byl postupně celý vrak rozebírán. Nyní je již ale vše v pořádku, zbytky vraku bylu z našeho pozemku již odstraněny.

Vrak 3.5.2017
Vrak 27.6.2017

Bezdomovci a nepořádek

Ve spodní, severní části Krejcárku, neustále bojujeme s nepořádkem, odpadky a černými skládkami.

Dokonce se tam objevil „tábor“, ve kterém přebývají lidé bez domova.

Jednáme s Úřadem MČ Praha 3 o odstranění černých skládek.

Bezdomovci Krejcárek 7.10.2016

 

Bezdomovci Krejcárek 2.3.2017

Zastupitelstvo 20.6.2017

Na zasedání zastupitelstva dne 20.6.2017 jsme oznámili naše rozhodnutí vypovědět smlouvu, kterou máme s MČ Praha 3 podepsanou a na základě které je umožněn přístup na naše pozemky. Proto od 1. ledna 2018 bude vstup na naše pozemky Krejcárek zakázán.

Ostatní smlouvy na další naše pozemky na Praze 3 zatím zůstávají v platnosti.

Zastupitelé naší městské části podlehli tlaku veřejnosti živenému nepravdivými informacemi, spekulacemi a hysterií a přijali usnesení, které, dle našeho názoru, poškozuje nás, jako spoluvlastníky pozemků Krejcárek.

 

 

Nepravdivé fámy

V souvislosti se zveřejněním pracovní verze Metropolitního plánu (jedná se pouze o pracovní verzi, konečná verze, ke které se teprve budou moci podávat připomínky, nebude známá minimálně ještě půl roku) se objevily fámy o záměru výstavby pětipatrových domů na našich pozemcích a o zrušení přilehlého dětského hřiště. V souvislosti s těmito nepravdivými informacemi dokonce vznikla petice, která požaduje po Zastupitelstvu MČ Praha 3 přijetí stanovisko o nezastavitelnosti celého území „jakoukoliv výstavbou“, což by znamenalo zásadní omezení našich vlastnických práv. Při sbírání podpisů pod tuto petici, která je vystavěna na nepravdivých informacích, jsou tyto fámy dále šířeny.

K celé této kauze se připojila politická koalice Žižkov (nejen) sobě (tvořená převážně členy Strany zelených), která se na svých internetových stránkách „Žižkov nezastavíš“ snaží vyvolat závist, či dokonce nenávist vůči spoluvlastníkům pozemku tím, že za „riziko“ tohoto (podotýkáme že neexistujícího) záměru označuje „násobné zhodnocení vlastnictví“. Skutečnost, že pozemky byly za komunistického režimu znárodněny jako zcela zastavěné a v restitucích byly vydány jako zeleň, Ž(n)S zcela ignoruje stejně tak jako perzekuci členů rodiny komunistickým režimem.

Jako spoluvlastníci pozemků Krejcárek se od těchto lží distancujeme. Přestože jsme dvakrát nabídli autorům petice schůzku, byli jsme odmítnuti s tím, že pro ně „nejsme partnery pro jednání“. I přesto nabízíme každému, kdo by měl zájem, schůzku s vyjasněním všech skutečností.