Návštěvní řád

U vstupů na pozemky Na Krejcárku byly instalovány cedule s návštěvním řádem. Vstupem na pozemky se návštěvníci zavazují tento návštěvní řád dodržovat. Všechny body návštěvního řádu slouží k ochraně přírody, zdraví a klidu návštěvníků.