Odstraňování kabelové trasy

V těchto dnech Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. vytyčil prostor, kde jsou v zemi uložené staré odpojené elektrické kabely, které byly součástí kabelové trasy vedoucí z měnírny Krejcárek v Novovysočanské ulici do Vozovny Žižkov. Nyní je plánováno odstranění těchto kabelů a uvedení prostoru do původního stavu. Odstraňovaní kabelů bude prováděno postupně v cca 50m úsecích. Při zítřejším místním šetření budou řešena opatření eliminující rizika poničení zeleně. V plochách, kde by mohlo dojít k poškození zeleně, bude nejprve odborně posouzen vliv na životní prostředí a až poté s ohledem na výsledky bude zvolen další postup.