Spadlé a suché stromy

Staráme se nejen o zeleň na našich pozemcích, ale není nám lhostejný ani stav pozemků sousedních, které patří Magistrátu Hl. m. Prahy.

V dolní, severní části Krejcárku, spadla na začátku května obrovská vrba z vedlejšího pozemku. Její odstranění jsme ihned iniciovali.

V současnosti také řešíme odstranění suchých stromů na hranici Krejcárku s magistrátním pozemkem, který spravuje firma Lesy hl. m. Prahy.

Spadlá vrba
Suchý strom na vedlejším pozemku