Nepravdivé fámy

V souvislosti se zveřejněním pracovní verze Metropolitního plánu (jedná se pouze o pracovní verzi, konečná verze, ke které se teprve budou moci podávat připomínky, nebude známá minimálně ještě půl roku) se objevily fámy o záměru výstavby pětipatrových domů na našich pozemcích a o zrušení přilehlého dětského hřiště. V souvislosti s těmito nepravdivými informacemi dokonce vznikla petice, která požaduje po Zastupitelstvu MČ Praha 3 přijetí stanovisko o nezastavitelnosti celého území „jakoukoliv výstavbou“, což by znamenalo zásadní omezení našich vlastnických práv. Při sbírání podpisů pod tuto petici, která je vystavěna na nepravdivých informacích, jsou tyto fámy dále šířeny.

K celé této kauze se připojila politická koalice Žižkov (nejen) sobě (tvořená převážně členy Strany zelených), která se na svých internetových stránkách „Žižkov nezastavíš“ snaží vyvolat závist, či dokonce nenávist vůči spoluvlastníkům pozemku tím, že za „riziko“ tohoto (podotýkáme že neexistujícího) záměru označuje „násobné zhodnocení vlastnictví“. Skutečnost, že pozemky byly za komunistického režimu znárodněny jako zcela zastavěné a v restitucích byly vydány jako zeleň, Ž(n)S zcela ignoruje stejně tak jako perzekuci členů rodiny komunistickým režimem.

Jako spoluvlastníci pozemků Krejcárek se od těchto lží distancujeme. Přestože jsme dvakrát nabídli autorům petice schůzku, byli jsme odmítnuti s tím, že pro ně „nejsme partnery pro jednání“. I přesto nabízíme každému, kdo by měl zájem, schůzku s vyjasněním všech skutečností.