Bezpečnostní řez stromu

V pondělí 31.5.2021 bude u Kunešovy ulice probíhat bezpečnostní řez na pajasanu. Strom je v napadený chorobami a hrozí jeho rozlomení. Po konzultaci s dendrologem je jediné řešení tohoto stavu okamžitý bezpečnostní řez a podání žádosti o povolení pokácení celého stromu. Prosíme, dbejte během prací zvýšené opatrnosti a respektujte pokyny pracovníků odborné firmy.