Bezdomovci a nepořádek

Ve spodní, severní části Krejcárku, neustále bojujeme s nepořádkem, odpadky a černými skládkami.

Dokonce se tam objevil „tábor“, ve kterém přebývají lidé bez domova.

Jednáme s Úřadem MČ Praha 3 o odstranění černých skládek.

Bezdomovci Krejcárek 7.10.2016

 

Bezdomovci Krejcárek 2.3.2017

Zastupitelstvo 20.6.2017

Na zasedání zastupitelstva dne 20.6.2017 jsme oznámili naše rozhodnutí vypovědět smlouvu, kterou máme s MČ Praha 3 podepsanou a na základě které je umožněn přístup na naše pozemky. Proto od 1. ledna 2018 bude vstup na naše pozemky Krejcárek zakázán.

Ostatní smlouvy na další naše pozemky na Praze 3 zatím zůstávají v platnosti.

Zastupitelé naší městské části podlehli tlaku veřejnosti živenému nepravdivými informacemi, spekulacemi a hysterií a přijali usnesení, které, dle našeho názoru, poškozuje nás, jako spoluvlastníky pozemků Krejcárek.