Bezpečnostní řez stromu

V pondělí 31.5.2021 bude u Kunešovy ulice probíhat bezpečnostní řez na pajasanu. Strom je v napadený chorobami a hrozí jeho rozlomení. Po konzultaci s dendrologem je jediné řešení tohoto stavu okamžitý bezpečnostní řez a podání žádosti o povolení pokácení celého stromu. Prosíme, dbejte během prací zvýšené opatrnosti a respektujte pokyny pracovníků odborné firmy.

Zvýšené riziko pádu stromů

V důsledku častých dešťů, podmáčení půdy a nestabilního podloží může dojít k pádu stromů. Vstup do areálu Krejcárek je tudíž pouze na vlastní nebezpečí. Dbejte zvýšené opatrnosti!