Vyčištění Krejcárku

Děkujeme Odboru ochrany životního prostředí Úřadu MČ Praha 3 za zajištění odstranění veškerého odpadu a „vystěhování“ bezdomovců.

Bez asistence Městské policie Praha 3 a bez pomoci Čisté trojky by se to nepodařilo. I jim patří náš dík.

Z Krejcárku byly odvezeny dva velké kontejnery plné odpadu.

Bohužel magistrát na svých pozemcích skládky odpadu neřeší, proto se dá očekávat, že skládky na sousedních pozemcích se budou rozrůstat.

Vyklízení Krejcárku
Kontejner
Nepořádek na sousedním pozemku