Fotogalerie

Pohled na Kolonii domků Na Krejcárku z roku 1956
Usedlost Pražačka čp. 10, kolem roku 1946, kolorováno
Motoristické závody na Krejcárku v 50-tých letech
Škola čp. 400 na Komenského náměstí, foto z roku 1881
Trolejbusová smyčka na Ohradě 1. pol. 60-tých let 20. stol.