Zvýšené riziko pádu stromů

V důsledku častých dešťů, podmáčení půdy a nestabilního podloží může dojít k pádu stromů. Vstup do areálu Krejcárek je tudíž pouze na vlastní nebezpečí. Dbejte zvýšené opatrnosti!