Nové stromy na Krejcárku

V horní části areálu Krejcárek byly vysazeny dva nové stromy domácích druhů, lípa srdčitá Tilia cordata a habr obecný Carpinus betulus.

Pro stromy byla vybrána taková místa, která jim zaručí dostatek prostoru k růstu.

Nové stromy na Krejcárku