Zrušení nepovolené cyklostezky

Bez našeho souhlasu a i bez našeho vědomí Magistrát hl. m. Prahy vede po našich pozemcích cyklostezky.

Vzhledem k absolutnímu neřešení tohoto stavu ze strany magistrátu, kdy není jasné, kdo bude provádět údržbu, opravy, či kdo ponese odpovědnost za bezpečnost, jsme nuceni s okamžitou platností zrušit vedení těchto cyklostezek po našich pozemcích a zakázat vjezd všech vozidel, a tudíž i cyklistům, na naše pozemky.

Po vyjasnění všech sporných otázek, především právní odpovědnosti za případné úrazy,  jsme připraveni o obnovení cyklostezek na našich pozemcích jednat.

Krejcárek – Zákaz vjezdu