Údržba travnatých ploch

V tomto týdnu probíhá údržba travnatých porostů a dočišťování prostoru po kácení suchých a napadených stromů.

V loňském roce proběhla mezi laickou a odbornou veřejností debata o nutnosti sečení travnatých ploch ve městech. Odborníci na toto téma mají ale zcela jasný názor, který vyjádřila přední česká odbornice Ing. Marie Straková, Ph.D., která spolupracuje i s Odborem ochrany životního prostředí MČ Prahy 3, v tomto rozhovoru z konce loňského léta:

https://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/nesekat-travniky-je-nesmysl-rika-odbornice-marie-strakova

Na tomto prostoru, stejně jako na ostatních místech Prahy 3, se vyskytuje ječmen myší a pouze vhodnou sečí se dá zabránit jeho rozšíření. Sečí dáváme prostor a čas pro získání konkurenční výhody jednoděložným rostlinám a potlačujeme růst dvouděložných, mezi které právě patří i ječmen myší. 

HORDEUM MURINUM L. – ječmen myší / jačmen myší