Vstup na Krejcárek je povolen

Vážení návštěvníci našich webových stránek a lokality na Krejcárku,
chtěli bychom Vás informovat, že po více než rok trvajícím vyjednávání došlo dne 24.10.2018 k podpisu nájemní smlouvy mezi majiteli pozemků a Městskou částí Praha 3, díky které je již nyní umožněn vstup na naše soukromé pozemky v lokalitě Krejcárek za podmínek smlouvy a návštěvního řádu. Z naší strany proběhl již ve dnech 12.10. – 17.10.2018 kompletní úklid a seč pozemků, při kterém bylo z pozemků odstraněno velké množství nepořádku a odpadků, které byly zanechány hlavně ve spodní části návštěvníky, kteří na naše pozemky bez oprávnění vstupovali. Následně bylo provedeno posekání všech travnatých ploch a byly odstraněny cedulky zákazu vstupu. Na tyto stávající sloupky umístíme v nejbližší době návštěvní řád.

Stav pozemků před úklidem
Byly odvezeny desítky pytlů odpadu

Stav pozemků po úklidu a seči