Zákaz vstupu na soukromé pozemky Krejcárek

Upozorňujeme všechny občany, že v současnosti je zakázán vstup na soukromé pozemky Krejcárek.

Porušení tohoto zákazu bude spoluvlastníky pozemku považováno za neoprávněný zásah do vlastnického práva se všemi důsledky.

Soukromý pozemek, vstup zakázán